🧘 Přinášíme nové termíny jógových pobytů pro rok 2024

Hanka

Lektorka medical pilates

Pilates vnímám jako skvělý způsob, jak si osvojit a upevnit takové pohybové návyky, které budou v souladu s naším tělem, takové návyky, které podpoří náš organismus v sebe-uzdravování.

Hanka

Hance

Profesí jsem fyzioterapeutka a lektorka Pilates. Pilates mne provází již řadu let. Vnímám jej jako skvělý způsob, jak si osvojit a upevnit takové pohybové návyky, které budou v souladu s naším tělem, takové návyky, které podpoří náš organismus v sebe-uzdravování. Pilates je báječný doplněk fyzioterapeutické péče. Na mých lekcích se principy Pilates prolínají s fyzioterapeutickými technikami, které vycházejí z konceptů jako je DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace od prof. Koláře) nebo Spirální dynamika. Mým profesním tématem je oblast pánevního dna a práce chodidla, klíčové oblasti našeho těla, které spolu úzce souvisí.

Volné chvíle ráda trávím se svou rodinou, jsem maminkou 3 malých kloučků. Baví mne tvoření všeho druhu, v poslední době je to nejvíce šití a tak vznikají originální kousky do mého šatníku i do šatníku mých dětí.

Vzdělání:

2002-2005 Universita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, bakalářské studiumh

2006-2008 Universita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, navazující magisterské studium

Praxe:

 • fyzioterapeut v NsP Mělník
 • fyzioterapeut v ambulanci NZZ  v Praze
 • instruktor Pilates

Kurzy:

 • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému Společnost pro myoskeletální medicínu
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně (Doc. PaeDr. Pavel Kolář)
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (certifikovaný kurz Rehaspring)
 • Forma – Funkce – Facilitace (Clara Marie Helena Lewitová)
 • Terapie ramenního kloubu z pohledu bazálních podprogramů (Jarmila Čápová)
 • Základy rentgenologie (Prof. Lewit)
 • Medical Taping Concept
 • Tejpování pevnými tejpy (Flandera)
 • Cvičení u skolióz (Mgr. Ivana Brádková)
 • Komplexní terapie triggerpointů (Mgr. Petr. Bitnar, PhD)
 • Spiraldynamik Basic, Intermediate I (Lenka Kazmarová)

Další informace o mých aktivitách zde: www.fyziopohyb.cz

Články od 

Hanky

Navštivte náš blog
Zdá se, že tato lektorka zatím předává kouzlo jógy na podložce, na psaní ji příliš času nezbývá.