U nás v Jóga spirit věříme, že každý den by měl začínat pomalu, uvědoměle a laskavě. Může vám s tím pomoct krátká sekvence cviků.

Jóga spirit – 10 cviků pro lepší vykročení do nového dne

Začněte v poloze dítěte, pokud je to pro vás příjemnější dejte si nohy více od sebe. Nejprve nechte ruce spočinuté vedle těla a prodýchejte.

Jóga spirit – 10 cviků pro lepší vykročení do nového dne

Poté dejte ruce před sebe, zatlačte dlaně do podložky a nechejte vyplout lokty vzhůru. Levou roku protáhněte pod pravou, hlavu uložte na pravý líc. To samé zopakujte na druhou stranu.

Jóga spirit – 10 cviků pro lepší vykročení do nového dne

Dlaně nechte zatlačené do podložky, položte lokty a přitáhněte ruce blíže k tělu. Pravou ruku umístěte více na střed, levou dejte do zátylku a otevřete hrudník v rotaci na levou stranu. S výdechem se vždy vraťte o kousek zpět a s nádechem znovu vyplujte vzhůru. Několikrát zopakujte a vystřídejte stranu.

Jóga spirit – 10 cviků pro lepší vykročení do nového dne

Ruce pak položte do výchozí pozice, aktivně do nich zatlačte a párkrát se vyhrbte s pohledem směrem k pupíku a jemně prohněte s pohledem vpřed.

Jóga spirit – 10 cviků pro lepší vykročení do nového dne

Ruce zase natáhněte před sebe, zatlačte do dlaní a vyhoupněte se do pozice kočky. Hezky se srovnejte, rozložte rovnoměrně váhu o ruce i nohy, a i zde se můžete dle libosti vyhrbit, prohnout nebo pozvat tělo do spontánního pohybu, kdy budete couvat dozadu na paty a zpět. Rozhýbejte pánev i hrudník, přenášejte váhu na jednu a druhou polovinu těla.

Jóga spirit – 10 cviků pro lepší vykročení do nového dne
Jóga spirit – 10 cviků pro lepší vykročení do nového dne

Poté opět zakotvěte na středu. Protáhněte do dálky pravou nohu a levou ruku. S výdechem pokrčte loket ke kolenu, vyhrbte se a zabalte čelo ke koleni. S nádechem ji protáhněte a pohled směřuje vpřed. Párkrát zopakujte a vystřídejte strany.

Jóga spirit – 10 cviků pro lepší vykročení do nového dne

V kočce zapřete prsty u nohou. S nádechem odlepte kolena od podložky a zacouvejte dozadu směrem na paty. S výdechem se vraťte zpět. Pokud máte dostatek síly, tak kolena nepokládejte.

Párkrát zopakujte a pak plynule vyplujte do pozice střechy. Prošlápněte, prodýchejte a spusťte kolena opět zpět na podložku.

Jóga spirit – 10 cviků pro lepší vykročení do nového dne

Znovu zapřete prsty u nohou a tentokrát zacouvejte dozadu na paty, až se přehoupnete do dřepu. Spojte dlaně k sobě, zapřete lokty o kolena. Zapojte palcovou i malíkovou hranu na chodidlech a párkrát se hlouběji nadechněte a vydechněte.

Jóga spirit – 10 cviků pro lepší vykročení do nového dne

Spusťte dlaně do podložky a pomalu začněte propínat kolena do hlubokého předklonu. Prodýchejte, a poté se rolujte obratel po obratli vzhůru. Zde se několikrát zhoupněte na přednoží a na paty. Zvedněte prsty u nohou a roztáhněte je do vějířku, a poté je položte.

Jóga spirit – 10 cviků pro lepší vykročení do nového dne

Na závěr si udělejte libovolný balanc, který vás probudí. Hezky tak aktivujete nejenom kotníky ale i bdělou a soustředěnou mysl. Poté s lehkostí vykročte do nového dne.

A pokud si chcete zacvičit celou sestavu, budeme se na vás těšit ve studiu Jóga spirit.