Během svého života jsem se již několikrát setkala s názorem, že fáze měsíce může ovlivňovat, jak spíme, jak se cítíme, jak třeba fungují naše vnitřní orgány a že bychom jeho fázím měli určité činnosti přizpůsobovat. Jak to ale je ve skutečnosti? Podle čeho se řídit a čemu věřit?

Pěkně popořadě. Jde o 36 hodin, kdy je Měsíc z našeho pohledu přímo naproti slunci, což nám umožňuje vidět celou jeho převrácenou část. V období úplňku má mít Měsíc nejsilnější vliv na naši Zemi, zejména na citlivost všech organismů, podvědomí, vnímavost a přizpůsobivost. Sluneční a měsíční energie mají největší sílu a současně jsou nejvíce v polaritě. To se může odrážet nejen v naší aktivitě a bdělosti, ale také emotivnosti, reaktivitě a nervozitě. Přebytek energie se může projevovat neklidem a nespavostí. 

Zkuste si nějakou dobu zapisovat, jak při různých fázích měsíce spíte/nespíte a jak se v návaznosti na to další den cítíte. Pokud byste o úplňku skutečně spát nemohli, zkuste zařadit večer pití zklidňujících bylinných směsí.

Při úplňku se doporučuje ubrat na konzumaci špatně stravitelných pokrmů, a to právě proto, že jsme na maximu energie, o níž bychom se připravili. O vlivu stravy na energii jsme psali v článku o jarní únavě. Nemohu ale nezmínit, že těžká jídla nám obecně berou energii, a to přece v žádné fázi měsíce není žádoucí…

Úplněk prý zesiluje naše negativní stavy a tendence jako jsou hněv, sobectví, panovačnost, nebo třeba žárlivost, a proto je vhodné kultivovat a podporovat jejich protiklady, jako jsou laskavost, pokora, slušnost a soucitnost.

Poslední úplněk nás potkal 27. 4. 2021. Byl ve znamení Štíra, přičemž šlo o tzv. Superúplněk, kdy byl Měsíc nejblíž Zemi, a tedy největší z celého roku. K němu dochází vždy po zhruba čtrnácti měsících. 

Efekt úplňku na kvalitu spánku byl v roce 2014 zkoumán analýzou, která zahrnovala 319 lidí. Bylo zjištěno, že úplněk je spojen s menší mírou hlubokého spánku, jelikož trvá déle, než se do této fáze dostaneme.

Ke stejnému výsledku došlo mnohem více analýz, které doplnily, že kratším i mělčím spánkem „trpí“ i ti, kteří o fázi úplňku vůbec nic nevědí, a i když spí v místnosti bez oken.

 Co vám tedy na závěr můžeme doporučit?

  • Nedělat důležitá rozhodnutí – tíhneme totiž k pudovému rozhodování.
  • Nepodstupovat chirurgické zákroky a očkování.
  • Vyvarovat se bezúčelných diskusí, nepouštět se do nových věcí, odložit cestování, dávání slibů.
  • Využít energii k vědomé vnitřní práci – léčení, čištění, posílení účinku meditace.
  • Zkrátit výdrž v ásanách během jógové praxe a naopak se více zaměřit na pránájámu.
  • Zapamatovat si své sny, protože mohou mít zvláštní význam.
  • Jíst do polosyta nebo vyzkoušet půst.
  • Vyřadit těžké pokrmy, alkohol, sůl.
  • Zbavit se všeho nepotřebného.
  • Vyhnout se hromadění věcí.

Z mého úhlu pohledu bychom měli kultivovat ctnostné vlastnosti každý den a není tedy potřeba tyto snahy vázat pouze na období úplňku. Stejně tak každé důležité rozhodnutí bychom měli pečlivě zvážit a nevynášet rozsudky v emocích. Jíst střídmě je taktéž ve většině případů ku prospěchu, stejně tak jako nehromadění, ať už si v souvislosti s tím představíte cokoli.

O úplňku toho bylo napsáno mnoho. Mnoho z toho bylo také neúspěšně vědecky ověřováno. Není však nad vlastní pozorování. Pokud dokážete být dostatečně pozorní sami k sobě, můžete ověřit působení novoluní a úplňku na své tělo sami. Obzvlášť pokud patříte mezi ty, kteří raději věří svému zdravému úsudku před vědeckými studiemi.